The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases
Russain Science Index (Russia)
EBSCO
DOI Registration Agency (USA)
Scientific Indexing Services (USA)
CAS Source index (USA)
Web of Science Group (USA)

VIRTUAL SCREENING IN A SEARCH FOR THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF NOVEL DERIVATIVES OF ARYLBENZAMIDINES

DOI: https://doi.org/None
Issue: 
8
Year: 
2015

E.V. Kuvaeva, PhD; E.V. Fedorova, PhD; Professor I.P. Yakovlev, PhD; E.N. Kirillova, PhD; T.L. Semakova, PhD Saint Petersburg Chemopharmaceutical Academy; 14, Prof. Popov St., Saint Petersburg 197376

PASS and FlexX docking computer programs were used to isolate N’-(4-nitrophenyl)benzamidine, a low toxic and highly effective bezamidine derivative with broad-spectrum biological activity, from a number of synthetized amidines. The anticoagulant, antibacterial, anti-inflammatory, and analgesic activities predicted by the programs were confirmed by animal experiments.

Keywords: 
N-arylbenzamidines. PASS program
FlexX docking
acute toxicity
biological activity

References: 
  1. Kuvaeva E.V., Fedorova E.V., Zaycev V.V., Yakovlev I.P., Zaharov V.I., Semakova T.L. Sintez i stroenie gidrohloridov aroilamidinov i N-aril-benzamidinov. Zhurnal organicheskoy himii, 2011; 48: 221–225.
  2. Kuvaeva E.V., Fedorova E.V., Yakovlev I.P., Kirillova E.N., Ksenofontova G.V., Zaharov V.I. Osobennosti sinteza N-arilbenzamidinov. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo instituta (tehnologicheskogo universiteta), 2012; 14 (40): 58–61.
  3. Prozorovskiy V.B., Prozorovskaya M.P., Demchenko V.I. E`kspress-metod opredeleniya sredney e`ffektivnoy dozy i ee oshibki. Farmakologiya i toksikologiya, 1978; 4: 497–502.
  4. Belen`kiy M.L. E`lementy kolichestvennoy ocenki farmakologicheskogo e`ffekta. L. : Gos. izd. medicinskoy literatury, 1963; 412.
  5. Izmerov I.F., Sanockiy I.V., Sidorov K.K. Parametry toksikometrii promyshlennyh yadov. M.: Medicina, 1977; 196–197.