The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases
Russain Science Index (Russia)
EBSCO
DOI Registration Agency (USA)
Scientific Indexing Services (USA)
CAS Source index (USA)
Web of Science Group (USA)

CATALYSTS FOR THE SYNTHESIS OF AMINES, THE INTERMEDIATE PRODUCTS FOR THE SYNTHESIS OF PHARMACEUTICAL SUBSTANCES

DOI: https://doi.org/None
Issue: 
2
Year: 
2016

E.L. Kuzmicheva, PhD; Professor N.V. Pyatigorskaya, PhD; Professor E.A. Sapozhnikova, PhD I.M. Sechenov First Moscow State Medical University; 8, Trubetskaya St., Build. 2, Moscow 119991

Amines are one of the most important intermediate products in the manufacture of pharmaceutical preparations, dyes, polymers, and biologically active substances. The main method for their manufacture is the catalytic reduction of respective nitro compounds. The paper gives the results of an investigation of the activity of different catalysts, mainly oxide and metallic ones, on hydration of aliphatic nitro compounds. The process using palladium catalysts is most promising. The development a technology to obtain palladium catalysts can create pure technologies and improve the quality of the product.

Keywords: 
hydration
palladium and nickel catalysts
nitro compounds
amines
activity of catalysts
composition of catalysts
advantages and disadvantages of catalysts

References: 
 1. Kreyle D.R., Slavinskaya V.A. Vosstanovlenie nitrosoedineniy na katalizatorah, soderzhashhih platinu i med`. Izv. AN LatvSSR, ser.obshh., 1980, 10, 93.
 2. Jap / Energy and Technol. Intell. Sposob uluchsheniya harakteristiki katalizatora, 1991, 9: 36. RZh «Himiya» 1993, 8, 8L109
 3. Pak A.M., Litvinenko G.S. Vosstanovlenie nitrosoedineniy na katalizatore palladiy na kizel`gure. Vesti AN KazSSR, 1991, 9: 58–61.
 4. Tungler A. Effect of preparation condition and pretreatment of catalyst on stereoselective hydrogenation of thymol. Appl. Catal., 1991, 79/ 2: 161–165.
 5. Bal`zhinimaev B.S., Simonova L.G. Katalizatory na osnove steklovoloknistyh nositeley. Adsorbcionnye i kataliticheskie svoystva Pt i Pd nanesennyh na steklovidnye nositeli v reakciyah selektivnogo gidrirovaniya acetilenov. Kinetika i kataliz, 2002; 43 /4: 586–584.
 6. Gogol` N.A., Shliomenzon N.L. Gidrirovanie nitrosoedineniy na palladii na ceolitah SaH i Sa A. Izv. AN KazSSR, 1978, seriya «Himiya», 26/3, 33.
 7. Titova Yu.Yu. Rol` alyuminiy- i borsoderzhashhih soedineniy v formirovanii nanorazmernyh katalizatorov gidrirovaniya na osnove kompleksov palladiya. Avtoref. diss. dokt. him. nauk, 2013.
 8. Belous L.P., Rogovik V.M. Gidrirovanie aromaticheskih nitrosoedineniy na katalizatore Pd-oksihinon – Al2O3,. Kataliz i katalizatory, 1977; 15: 51.
 9. Dzhemilev U.M., Husnutdinov R.I., Shhadneva N.A. Nekotorye novye prevrashheniya ciklopropilacetilena, kataliziruemye kompleksami rodiya, palladiya i kobal`ta. Izv. AN SSSR. Seriya Himiya», 1989; 10: 2360.
 10. Maylyubaev B.T., Ualizhanova A. Vliyanie rastvoriteley na prevrashhenie anilina v atmosfere vodoroda v prisutstvii katalizatorov. ZhPH, 1993, 66/10: 2282.
 11. Sokol`skiy D.V. Smeshannye katalizatory v reakciyah gidrirovaniya v zhidkoy faze. Trudy In-ta organicheskogo kataliza i e`lektrohimii AN KazSSR. Alma-Ata; Nauka, 1980; 20: 4.
 12. Timmer K., Harry D. Highly active rhodium catalysts for liquid phase. Rec. Trav. Chim. Rays as., 1990, 109/2: 87–92.
 13. Tolstikov G.A., Popova I.L., Borisova E.Ya., Komarov V.M., Cherkashin M.I. Kataliticheskie prevrashheniya ciklogeksadienov v prisutstvii rodievogo katalizatora Rh/S. RAN. M.: 1993; 331/1: 58–1.
 14. Dipti J., Palit K. Proc. Nstl. Symp. Catal., 4 th, 1978 (Pub 1980), 148; S.A.,1981, 94, 15314.
 15. Levintova T.D. Gidrirovanie 1-fenil-2,3-dimetil-4-nitrozo-5-pirazolona. Himiko-farmacevticheskiy zhurnal, 1993; 4: 37.
 16. Andreeva A. A., Zakarina N.A., Gidrirovanie nitrofenolov na platinovyh i palladievyh katalizatorah. Trudy In-ta organicheskogo kataliza i e`lektrohimii AN KazSSR, 1973; 35: 75.
 17. Filatov V.M. Kataliticheskoe vosstanovlenie i gidrirovanie v zhidkoy faze. Ivanovo, 1970; 23.
 18. Luvisi J. P. Patent of USA 3 150 185.1964. S. A., 1964, 61, 13237.
 19. Finkel`shteyn A.V., Kuz`mina E`.M. Vliyanie prirody i polozheniya zamestiteley na skorost` reakcii vosstanovleniya nitrobenzola. Trudy sibirskogo tehnologcheskogo instituta,1966; 38: 62.
 20. Anisimova N.V. Gidrirovanie nitrozoproizvodnyh geterociklicheskih soedineniy, kak odna iz stadiy v sinteze
 21. lekarstvennyh preparatov. Tezisy dokladov XI Vsesoyuznoy konferencii po katalizu i kataliticheskim processam himiko- farmacevticheskih proizvodstv, M.,1989; 1: 138–139.
 22. Kuz`micheva E.L. Fiziko-himicheskie osnovy sinteza palladievogo katalizatora dlya polucheniya termolabil`nyh
 23. soedineniy slozhnoy struktury. Avtoref. dokt. teh. nauk, M., 2005; 44.