№6 / 2012

 1. Gunar O.V., Karasev R.P.
 2. Gavrilin M.V., Blagorazumnaya N.V., Dukkardt L.N., Blagorazumnaya E.Yu.
 3. Shchepochkina O.Yu., Orlov F.S., Grushevskaya L.N., Pyatin B.M.
 4. Kurkin V.A., Shmygareva A.A.
 5. Makarova O.G., Turetskova V.F., Kudrikova L.E.
 6. Borisova D.A., Potanina O.G., Popov D.M.
 7. Latypova G.M., Romanova Z.R., Bubenchikova V.N., Galimova D.F., Katayev V.A.
 8. Poluektova T.V., Kalinkina G.I., Kolomiets N.E.
 9. Reshetko O.V., Gorshkova N.V., Lutsevich K.A.
 10. Ovsyannikov N.V., Antonov N.S., Lyapin V.A., Shukil L.V.
 11. Alekseyev K.V., Blynskaya E.V., Karbusheva E.Yu., Sedova M.K., Tikhonova N.V., Uvarov N.A.
 12. Khalifayev D.R., Sharopov F.S., Zoirov S.B., Sadulloyev D.N.
 13. Belostotsky A.V., Reikhart D.V., Romanova O.L.
 14. Ivanov A.I., Sudarev I.V., Gandel V.G., Udalova L.V., Kuzmenko A.V., Ivanova D.A.
 15. Gitman E.K., Gitman A.M.