INVESTIGATION OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF THYMUS PALLASIANUS H. BRAUN

DOI: https://doi.org/None
Issue: 
1
Year: 
2015

Professor V.N. Bubenchikova (1), PhD; Yu.A. Starchak (2*), PhD 1 -Kursk State Medical University; 3, K. Marx St., Kursk 305041 2 -Orel State University, 95, Komsomolskaya St., Orel 302026

The anatomical structure of Thymus pallasianus H. Braun herb was examined. The investigation revealed and established the microdiagnostic signs of its stem, leaf, and flower. The simple hairs of varying structure, capitate hairs, and ether-oil glandules of Thymus pallasianus are of basic value. Its stem is non-clustered in structure. The found diagnostic signs enable the species affiliation of thymus raw materials to be identified.

Keywords: 
Thymus pallasianus H. Braun
brotherwort
microscopic analysis
leaf
stem
flower
diagnostic signs

References: 
  1. Gosudarstvennaya farmakopeya SSSR. XI izd., vyp. 1. M.: Medicina, 1987; 277 s.
  2. Gosudarstvennaya farmakopeya SSSR. XI izd., vyp. 2. M.: Medicina, 1990; 400.
  3. Gubanov I.A., Kiseleva K.V., Novikov V.S., Tihomirov V.N. Illyustrirovannyy opredelitel` rasteniy Sredney Rossii. Tom. 3: Pokrytosemennye (dvudol`nye: razdel`nolepestnye ) M.: T-vo nauchnyh izdaniy KMK, In-t tehnologicheskih issledovaniy, 2004; 105