№7 / 2015

 1. Semenov V.I., Lyskov N.B., Samylina I.A.
 2. Trineeva O.V., Slivkin A.I., Samylina I.A., Kazmina M.A.
 3. Ganina M.M., Popova O.I.
 4. Selezenev N.G., Popov D.M., Selezenev G.N.
 5. Voronov A.V., Baldin S.Yu., Voronov V.I., Andreeva I.N., Kazantseva M.M.
 6. Reshetko O.V., Yakimova Yu.N.
 7. Glembotskaya G.T., Kozub O.V.
 8. Sineva T.D., Alekseeva G.M., Potekhina T.S., Frolova N.Yu.
 9. Bezuglaya E.P., Bariev E.A., Lyapunov N.A., Timchenko O.V., Bardakov A.I.
 10. Molchanova Yu.N., Trubnikov A.A.
 11. Aznagulova A.V., Kurkin V.A., Zaitseva E.N., Dubishchev A.V.
 12. Sakanyan E.I., Sakaeva I.V., Rukavitsyna N.P., Lyakina M.N., Antonova N.P., Postoyuk N.A.
 13. Lopashinov P.M., Nivenitsyn E.L., Kisileva A.N., Kryukova N.O.
 14. Ilyina I.G., Rudakova I.P., Teryoshkina O.I., Samylina I.A.