№8 / 2016

 1. Yurkov A.V.
 2. Terninko I.I., Nguen Tkhi Khai Ien
 3. Gravel I.V., Rudakova I.P., Samylina I.A.
 4. Kalinin A.M., Bokovikova T.N., Antonova N.P.
 5. Kiseleva I.V., Rudoy B.A., Pirogov A.V., Tolmacheva N.G.
 6. Zemtsova N.P., Turetskova V.F., Makarova O.G.
 7. Nifontova G.O., Krechetov S.P., Dolotova O.V., Korostylev E.V., Akhmetzyanova A.R., Krasnyuk I.I.
 8. Samoshchenkova I.F., Lebedev A.V., Garankina R.Yu.
 9. Robert Lubandy
 10. Glembotskaya G.T., Bakhareva A.V.
 11. Katelnikova A.E., Makarova M.N., Avdeeva O.I., Vorobyeva V.V., Pozharitskaya O.N., Shikov A.N.
 12. Alta Smit