№1 / 2020

  1. Shapovalova O.V., Neugodova N.P., Sapozhnikova G.A.
  2. Lakhtin M.V., Lakhtin V.M., Aleshkin V.A., Afanasyev S.S.
  3. Abdulkarim Affuf, Gileva A.A., Blinova O.L., Belonogova V.D., Turyshev A.Yu.
  4. Shplis O.N., Kolomiets N.E., Abramets N.Yu., Isaikina N.V., Bondarchuk R.A.
  5. Frolova V.V., Krishtanova N.A., Klimkina E.A., Tikhomirova O.M.
  6. Mukovnina M.D., Ovod A.I., Komissinskaya I.G.
  7. Kovaleva K.A., Narkevich I.A., Nemyatykh O.D., Vasyagina Yu.A.
  8. Samylina I.A., Strukov V.I., Petrova E.V., Poluboyarinov P.A., Eremina N.V., Kotovsky A.V., Galeeva R.T., Radchenko L.G.