№1 / 2021

  1. Trineeva O.V., Rudaya M.A., Gudkova A.A.
  2. Kodonidi I.P., Anenko D.S., Terekhov A.Yu., Sidorskaya S.Yu., Grigoryants E.G.
  3. Grigoryeva M.A., Abrosimova O.N., Strelova O.Yu., Ilyina T.Yu., Grebenyuk A.N.
  4. Lopatin V.V., Fetisova A.N.
  5. Kurkin V.A., Shaikhutdinov I.Kh., Pravdivtseva O.E., Kurkina A.V., Pervushkin S.V., Ber O.V.
  6. Yagudina I.R., Dolova M.A.
  7. Teptsova T.S., Perova K.A., Musina N.Z., Omelyanovsky V.V., Khachatryan G.R.
  8. Bez’yazychnaya A.A., Shormanov V.K., Siplivaya L.E., Rymarova M.V., Kukureka A.V.