№1 / 2017

 1. Semin A.A., Narkevich I.A.
 2. Teryoshkina O.I., Guskova T.A., Ramenskaya G.V., Samylina I.A.
 3. Blynskaya E.V., Tishkov S.V., Alekseev K.V., Marakhova A.I.
 4. Kurkin V.A., Rosikhin D.V.
 5. Stepanova E.S., Makarenkova L.M., Barsegyan S.S., Chistyakov V.V.
 6. Shchemelinina T.V., Sorokina A.A.
 7. Maltseva A.A., Chistyakova A.S., Sorokina A.A., Slivkin A.I.
 8. Fursa N.S., Kruglov D.S., Belokurov M.M.
 9. Nifontova G.O., Krechetov S.P., Dolotova O.V., Akhmetzyanova A.R., Krasnyuk I.I.
 10. Smit Alta
 11. Sergunova E.V.
 12. Samusenkov V.O., Arkhangelskaya A.N., Rogoznaya E.V., Ignatov N.G., Osadchenko I.V., Gurevich K.G. Utyuzh A.S.