№8 / 2018

  1. Alikov A.V., Marchenko S.D.
  2. Bezdenezhnykh T.P., Omelyanovsky V.V., Musina N.Z., Fedyaeva V.K., Teptsova T.S.
  3. Sidorov G.V., Kazaishvili Yu.G., Rudoy B.A.
  4. Kormishina A.E., Mizina P.G., Markevich M.P.
  5. Yudina D.V., Blynskaya E.V., Alekseev K.V., Minaev S.V., Marakhova A.I.
  6. Adzhiakhmetova S.L., Mykots L.P., Chervonnaya N.M., Kharchenko I.I., Tukhovskaya N.A., Oganesyan E.T.
  7. Krysanova V.S., Krysanov I.S., Zhuravleva M.V., Gurevich K.G., Ermakova V.Yu.
  8. Kurbatov E.R., Gazizova A.F., Kurbatova A.A., Rudakova I.P., Zvereva E.V.