№7 / 2016

 1. Narkevich I.A., Nemyatykh O.D., Kuldyrkaeva E.V., Shumlyanskaya V.E., Siukaeva D.D.
 2. Bokov D.O., Samylina I.A.
 3. Kuzmenko A.N., Krasnyuk I.I.(Jr.), Popkov V.A., Nesterova O.V.
 4. Shormanov V.K., Larina T.F., Rymarova M.V., Korolev V.A., Altukhova A.I.
 5. Pronchenko G.E., Rendyuk T.D., Bulykin E.V.
 6. Bubenchikova V.N., Nikitin E.A.
 7. Shelepova O.V., Vinogradova Yu.K.
 8. Nikishin D.A., Teryoshina N.S., Tashlitsky V.N.
 9. Dieing T., Fischer H., Hollricher K., Hollricher O., Ibach W., Schmidt, U.Breuninger S.
 10. Sineva T.D., Zhokhova E.V., Pelyushkevich A.V.
 11. Melnikov S.V.
 12. Kalatanova A.V., Avdeeva O.I., Makarova M.N., Muzhikyan A.A., Shedko V.V., Vanatiev G.V., Makarov V.G., Karlina M.V., Pozharitskaya O.N.
 13. None