№3 / 2019

  1. Gunar O.V., Sakhno N.G.
  2. Demina N.B., Bakhrushina E.O., Bardakov A.I., Krasnyuk I.I.
  3. Sachivkina N.P., Lenchenko E.M., Mannapova R.T., Strizhakov А.А., Romanova E.V., Lukina D.M.
  4. Poklonskaya A.A., Strelyaeva A. V., Luferov A.N., Kuznetsov R.M.
  5. Saenko A.Yu., Stepanova E.F., Lazaryan D.S., Petrov A.Yu., Kul I.Ya.
  6. Fitisova A.I., Narkevich I.A., Nemyatykh O.D., Umarov S.Z.
  7. Stelmakh V.S.
  8. Kupriyanova E.A., Kurkin V.A., Ryzhov V.M., Lyamin A.V., Kondratenko O.V., Pomogaibin A.V., Braslavsky V.B.
  9. Klichkhanov N.K., Astaeva M.D., Shikhamirova Z.M., Chalabov Sh.I., Tyrkov A.G., Gazimagomedova M.M.