№2 / 2015

 1. Samylina I.A., Semenov V.I., Lyskov N.B.
 2. Bayurka S.V., Karpushina S.A., Moroz V.P.
 3. Abdullina S.G., Kalinkina E.A.
 4. Saidov N.B., Georgiyants V.A.
 5. Zhogova A.A., Samylina I.A., Eller K.I.
 6. Kvachakhia L.L., Shormanov V.K.
 7. Shchemelinina T.V., Sorokina A.A.
 8. Tyurenkov I.N., Galtsova E.G.
 9. Malishevskaya O.I., Knysh O.I., Dolgova I.G., Malishevskaya T.N.
 10. Gladunova E.P., Shirolapova A.Yu., Kurkin V.A.
 11. Istranov L.P., Istranova E.V.
 12. Blynskaya E.V., Mikheeva A.S., Alekseev K.V.
 13. Kornilova O.G., Krivykh M.A., Kudasheva E.Yu., Bunyatyan N.D., Lebedinskaya E.V., Nechaev A.V., Paramonova E.V., Mironov A.N.
 14. Makarenko I.E., Faustova N.M., Vanatiev G.N., Urakova I.N., Pozharitskaya O.N., Makarova M.N., Makarov V.G., Shikov A.N.
 15. Dutova S.V., Nyadelets M.A., Karpova M.R.
 16. Ivanov A.I., Belostotsky A.V., Sudarev I.V., Gandel V.G., Nikiforov S.A., Kuzmenko A.V.