№3 / 2015

 1. Latyntsev A.V.
 2. Klindukh M.P., Obluchinskaya E.D.
 3. Zheznyakovskaya L.F., Kubasova A.A., Okonenko L.B.
 4. Ramazoni Sh.S., Khalifaev D.R., Popov D.M., Sharapov F.S.
 5. Rogova N.V., Korovina E.V., Tyurenkov I.N.
 6. Yagudina R.I., Komarov I.A.
 7. Shikova Yu.V., Likhoded V.A., Simonyan E.V., Epifanova A.V., Bakhtiyarova S.B., Zaripov R.A.
 8. Yankova V.G., Gribanova S.V., Udyanskaya I.L., Krasnyuk (Jr.) I.I., Rybina A.D.
 9. Sedova M.K., Alekseev K.V., Blynskaya E.V.
 10. Stepanova O.I., Belyatskaya A.V., Krasnyuk (Jr.) I.I., Korol L.A.
 11. Smirnov I.V., Murashko T.O., Voloboi N.L., Ivanov A.A., Nemtsev A.O., Bondarev A.A., Udut V.V.
 12. Nguen Tkhi Kuin Ngan, Morokhina S.L., Ermakova V.A.
 13. Gunar O.V., Sakhno N.G., Bulgakova G.M., Builova I.A.
 14. Kartavtsova T.V., Andreeva D.M., Gildeeva G.N.