№6 / 2015

 1. Trineeva O.V., Slivkin A.I., Dortgulyev B.
 2. Bubenchikova V.N., Starchak Yu.A.
 3. Moiseev D.V., Yakovlev G.P.
 4. Gulyaev D.K., Belonogova V.D., Korotkov I.V., Mashchenko P.S.
 5. Neneleva E.V., Evdokimova O.V., Glazkova I.Yu.
 6. Umarova G.K.
 7. Logvinova E.E., Brezhneva T.A., Samylina I.A., Slivkin A.I.
 8. Chukreeva N.V., E.A. Maksimkina E.A.
 9. Potupchik T.V., Veselova O.F., Evert L.S., Okladnikov E.V., Gatskikh I.V., Shalda T.P., Storozhenko S.E.
 10. Narkevich I.A., Lin A.A., Orlov A.S.
 11. Yankova V.G., Gribanova S.V., Udyanskaya I.L., Krasnyuk (Jr.) I.I., Lozhkin Yu.A., Gobyzov O.A.
 12. None
 13. Lubsandorzhieva P.B., Azhunova T.A.
 14. Olenina N.G., Krutikova N.M., Syubaev R.D., Engalycheva G.N., Vasilyev A.N., Bunyatyan N.D.
 15. Dzhavakhyan M.A., Davydova A.V., Komkova S.P., Semkina O.A.