№1 / 2016

 1. Gegechkori V.I., Shchepochkina O.Yu., Grushevskaya L.N., Pyatin B.M., Baiburtsky F.S.
 2. Ziyamukhamedova M.M., Nazarova Z.A.
 3. Sergunova E.V.
 4. Osipova S.K., Gorokhova T.A., Fursa N.S.
 5. Safiullin R.S., Yarkaeva F.F., Bariev M.F.
 6. Musina N.Z., Savilova A.G., Korzinov O.M.
 7. Ilyinova Yu.G., Narkevich I.A., Pavlushkov I.V.
 8. Vaskova L.B., Denisova T.V., Tyapkina M.V., Kuznetsova E.R.
 9. Khisyamova D.M., Kurkin V.A., Lyamin A.V., Zhestkov A.V.
 10. Astashkina A.P., Pugacheva O.I., Shormanov V.K., Elizarova M.K., Ostanin M.A.
 11. Korzhavykh E.A., Moshkova L.V., Shukil L.V.
 12. Teryoshina N.S., Tsukanov Yu.V., Samylina I.A., Bailman R.A., Cherednichenko E.A.
 13. Krasnyuk I.I., Demina N.D., Anurova M.N.
 14. Medusheva E.O., Filatov V.N., Ryltsev V.V., Belov A.A., Kulagina A.S., Rudakova I.P., Pyatigorskaya N.V., Goncharova V.S.