Нажмите на эту строку чтобы перейти к Новостям сайта "Русский врач"

Перейти на сайт журнала "Врач"
Перейти на сайт журнала "Медицинская сестра"
Перейти на сайт журнала "Фармация"
Перейти на сайт журнала "Молекулярная медицина"
Перейти на сайт журнала "Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии"
Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
РИНЦ (Россия)
Регистрационное агентство DOI (США)
Scientific Indexing Services (США)
CAS Source index (США)
Эко-вектор (Россия)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)

№all / 2015

 1. Дьякова Н.А., Самылина И.А., Сливкин А.И.
 2. Березина Е.С., Голованенко А.Л., Алексеева И.В., Третьякова Е.В.
 3. Куркин В.А., Шмыгарева А.А., Рязанова Т.К., Саньков А.Н.
 4. Попова Т.С., Попов Д.М., Терёшина Н.С.
 5. Бубенчикова В.Н., Старчак Ю.А.
 6. Исайкина Н.В., Калинкина Г.И., Андреева В.Ю., Шерстобоев Е.Ю., Масная Н.В., Шилова А.Б.
 7. Маркова И.И., Первушкин С.В., Куркин В.А.
 8. Борисенок А.И., Кныш О.И.
 9. Яковлев Л.Ю., Ручкин И.В., Чупандина Е.Е.
 10. Черкасова О.Г., Шабалкина Е.Ю., Грибанова С.В., Харитонов Ю.Я., Чистякова Н.И., Крутогин Д.Г.
 11. Калинина С.А., Калинин Д.В., Дианова Д.Г., Сыропятов Б.Я.
 12. Матюшкина М.В.
 13. Кайшева Н.Ш., Кайшев А.Ш., Асланова Н.Ш.
 14. Жучкова Е.Д., Щепочкина О.Ю., Терёшкина О.И., Петрыкина Е.А.
 15. Кузыбаева М.П.
 16. Самылина И.А., Семенов В.И., Лысков Н.Б.
 17. Баюрка С.В., Карпушина С.А., Мороз В.П.
 18. Абдуллина С.Г., Калинкина Е.А.
 19. Саидов Н.Б., Георгиянц В.А.
 20. Жогова А.А., Самылина И.А., Эллер К.И.
 21. Квачахия Л.Л., Шорманов В.К.
 22. Щемелинина Т.В., Сорокина А.А.
 23. Тюренков И.Н., Гальцова Е.Г.
 24. Малишевская О.И., Кныш О.И., Долгова И.Г., Малишевская Т.Н.
 25. Гладунова Е.П., Широлапова А.Ю., Куркин В.А.
 26. Истранов Л.П., Истранова Е.В.
 27. Блынская Е.В., Михеева А.С., Алексеев К.В.
 28. Корнилова О.Г., Кривых М.А., Кудашева Э.Ю., Бунятян Н.Д., Лебединская Е.В., Нечаев А.В., Парамонова Е.В., Миронов А.Н.
 29. Макаренко И.Е., Фаустова Н.М., Ванатиев Г.В., Уракова И.Н., Пожарицкая О.Н., Макарова М.Н., Макаров В.Г., Шиков А.Н.
 30. Дутова С.В., Мяделец М.А., Карпова М.Р.
 31. Иванов А.И., Белостоцкий А.В., Сударев И.В., Гандель В.Г., Никифоров С.А., Кузьменко А.В.
 32. Латынцев А.В.
 33. Клиндух М.П., Облучинская Е.Д.
 34. Жезняковская Л.Ф., Кубасова А.А., Оконенко Л.Б.
 35. Рамазони Ш.С., Халифаев Д.Р., Попов Д.М., Шарапов Ф.С.
 36. Рогова Н.В., Коровина Е.В., Тюренков И.Н.
 37. Ягудина Р.И., Комаров И.А.
 38. Шикова Ю.В., Лиходед В.А., Симонян Е.В., Епифанова А.В., Бахтиярова С.Б., Зарипов Р.А.
 39. Янкова В.Г., Грибанова С.В., Удянская И.Л., Краснюк (мл.) И.И., Рыбина А.Д.
 40. Седова М.К., Алексеев К.В., Блынская Е.В.
 41. Степанова О.И., Беляцкая А.В., Краснюк (мл.) И.И., Король Л.А.
 42. Смирнов И.В., Мурашко Т.О., Волобой Н.Л., Иванов А.А., Немцев А.О., Бондарев А.А., Удут В.В.
 43. Нгуен Тхи Ким Нган, Морохина С.Л., Ермакова В.А.
 44. Гунар О.В., Сахно Н.Г., Булгакова Г.М., Буйлова И.А.
 45. Картавцова Т.В., Андреева Д.М., Гильдеева Г.Н.
 46. Ковалева Е.Л., Виноградова Н.А., Новиченко А.Н., Пичугин А.В.
 47. Саканян Е.И., Бунятян Н.Д., Сакаева И.В., Лякина М.Н., Шемерянкина Т.Б., Постоюк Н.А., Рукавицына Н.П.
 48. Карибьянц М.А., Мажитова М.В., Кондратенко Е.И., Ломтева Н.А., Кинжиева Э.Н.
 49. Новожилова Н.Е., Кутина Н.Н., Петухова О.А., Харитонов Ю.Я.
 50. Горькова А.С., Фурса Н.С.
 51. Латыпова Г.М., Бубенчикова В.Н., Катаев В.А.
 52. Чукреева Н.В., Максимкина Е.А.
 53. Наркевич И.А., Лин А.А., Орлов А.С.
 54. Васькова Л.Б., Романцева Н.В.
 55. Чупандина Е.Е., Куролап М.С.
 56. Алексеев К.В., Турчинская К.Г., Блынская Е.В., Марахова А.И.
 57. Черкасова А.В., Флисюк Е.В., Смехова И.Е.
 58. Якушева Е.Н., Котлярова А.А., Щулькин А.В., Виноградов И.Ю., Попова Н.М.
 59. Потанина О.Г., Самылина И.А.
 60. Фаращук Н.Ф., Корякина Ю.П.
 61. Мирошниченко Ю.В., Бунин С.А., Кононов В.Н., Перфильев А.Б., Костенко Н.Л.
 62. Лысков Н.Б., Семенов В.И., Самылина И.А.
 63. Полковникова Ю.А., Дзюба В.Ф., Селина Н.П.
 64. Нгуен Тхи Ким Нган, Бобкова Н.В., Ермакова В.А.
 65. Шаповалова В.А., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В., Терехова О.В.
 66. Каминская И.А., Мошкова Л.В.
 67. Поддубная М.И., Вайнштейн В.А.
 68. Янкова В.Г., Грибанова С.В., Удянская И.Л., Краснюк (мл. И.И.), Ложкин Ю.А., Гобызов О.А.
 69. Трофимов С.В., Степанова Э.Ф., Обидченко Ю.А.
 70. Фокина Е.Г.
 71. Абдрашитов Р.Х., Гильдеева Г.Н., Раменская Г.В., Смирнов В.В.
 72. Кищенко Ю.М., Парфейников С.А., Аджиенко В.Л., Шкодина Т.В., Назаренко Ю.П.
 73. Саканян Е.И., Бунятян Н.Д., Лавренчук Р.А., Биченова К.А., Ковалева Е.Л., Митькина Л.И.
 74. Санникова Е.Г., Фролова О.О., Компанцева Е.В., Попова О.И.
 75. Терёшина Н.С., Цуканов Ю.В., Самылина И.А.
 76. Тринеева О.В., Сливкин А.И., Б. Дортгулыев Б.
 77. Бубенчикова В.Н., Старчак Ю.А.
 78. Моисеев Д.В., Яковлев Г.П.
 79. Гуляев Д.К., Белоногова В.Д., Коротков И.В., Мащенко П.С.
 80. Ненелева Е.В., Евдокимова О.В., Глазкова И.Ю.
 81. Умарова Г.К.
 82. Логвинова Е.Е., Брежнева Т.А., Самылина И.А., Сливкин А.И.
 83. Чукреева Н.В., Максимкина Е.А.
 84. Потупчик Т.В., Веселова О.Ф., Эверт Л.С., Окладников Е.В., Гацких И.В., Шалда Т.П., Стороженко С.Е.
 85. Наркевич И.А., Лин А.А., Орлов А.С.
 86. Янкова В.Г., Грибанова С.В., Удянская И.Л., Краснюк (мл.) И.И., Ложкин Ю.А., Гобызов О.А.
 87. None
 88. Лубсандоржиева П.Б., Ажунова Т.А.
 89. Оленина Н.Г., Крутикова Н.М., Сюбаев Р.Д., Енгалычева Г.Н., Васильев А.Н., Бунятян Н.Д.
 90. Джавахян М.А., Давыдова А.В., Комкова С.П., Семкина О.А.
 91. Семенов В.И., Лысков Н.Б., Самылина И.А.
 92. Тринеева О.В., Сливкин А.И., Самылина И.А., Казьмина М.А.
 93. Ганина М.М., Попова О.И.
 94. Селезенев Н.Г., Попов Д.М., Селезенев Г.Н.
 95. Воронов А.В., Балдин С.Ю., Воронов В.И., Андреева И.Н., Казанцева М.М.
 96. Решетько О.В., Якимова Ю.Н.
 97. Глембоцкая Г.Т., Козуб О.В.
 98. Синева Т.Д., Алексеева Г.М., Потехина Т.С., Фролова Н.Ю.
 99. Безуглая Е.П., Бариев Э.А., Ляпунов Н.А., Тимченко О.В., Бардаков А.И.
 100. Молчанова Ю.Н., Трубников А.А.

Страницы